Strona Główna
Pracownicy Kliniki
Procedury i Zabiegi
Działalność Naukowa
Dydaktyka i Edukacja
Informacje Dla Pacjentów
Poradnia
Centrum Leczenia Guzów Wątroby
Pakiet Onkologiczny DILO
Kontakt


Ośrodek Leczenia Nowotworów Wątroby Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Gdańsku to nowy projekt organizowany wspólnie przez Kliniki i
Zakłady Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Gdańskim Uniwersytetem
Medycznym.
Naszym celem jest zorganizowanie ośrodka dedykowanego
kompleksowej diagnostyce oraz leczeniu nowotworów wątroby, bazując na
wykonywanych obecnie w poszczególnych jednostkach UCK procedurach.
Działając w ramach programu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
(DILO) Ministerstwa
Zdrowia
oferujemy pacjentom kompleksowe podejście do planu diagnostyki i leczenia.


Centrum wykonuje:
1. Diagnostykę pogłębioną w ramach klinik i poradni przyklinicznych UCK.
2. Realizację procedur diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej i
histopatologicznej.
3. Wielospecjalistyczne leczenie opracowane przez połączony zespół
radiologów, onkologów, patomorfologów i chirurgów.
4. Realizację planu leczenia przez wykonanie najwyższej jakości usług:
Leczenie chemioterapeutyczne i teleradioterapeutyczne
Leczenie metodami radiologii inwazyjnej - termoablacje i chemoembolizacje
Złożone leczenie chirurgiczne - zarówno klasyczne jak i łączące powyższe
metody
5. Kontrolę wyników leczenia oraz jego weryfikację w ramach poradni
przyklinicznych.

Ośrodek korzysta z technologicznego zaplecza Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego. Dzięki temu dysponujemy jednymi z najnowocześniejszych
pracowni radiologii inwazyjnej i obrazowej, blokiem operacyjnym spełniającym
najwyższe światowe standardy. Status Szpitala Klinicznego oraz najwyższy
stopień referencyjności w wielu dziedzinach medycyny czyni z nas optymalny
wybór w leczeniu chorób nowotworowych wątroby.
Ciągła współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jest gwarantem
wykwalifikowanej kadry oraz dostępu do nowych metod i technologii
diagnostycznych oraz leczniczych, w tym prób klinicznych.
Dzięki ścisłej współpracy z Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
możliwe jest szybkie i efektywne przekazywanie chorych z rozpoznaniem
nowotworu wątroby o etiologii wirusowej.
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej