Strona Główna
Pracownicy Kliniki
Procedury i Zabiegi
Działalność Naukowa
Dydaktyka i Edukacja
Informacje Dla Pacjentów
Poradnia
Centrum Leczenia Guzów Wątroby
Pakiet Onkologiczny DILO
Kontakt


Klinika Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej specjalizuje
się w leczeniu nowotworów trzustki, wątroby, jelita grubego, tarczycy,
nadnerczy i innych narządów jamy brzusznej. Od początku swego istnienia
stanowi wiodący ośrodek w operacyjnym i zabiegowym leczeniu
onkologicznym.
Dzięki współpracy w ramach jednego ośrodka możliwe są kompleksowa
diagnostyka i wielospecjalistyczne oraz indywidualnie planowane leczenie
naszych pacjentów. Chorzy mogą liczyć na przeprowadzenie kwalifikacji i
przygotowanie do zabiegu poprzez konsylia wielospecjalistyczne, na których
omawiane są badania obrazowe i histopatologiczne przed rozpoczęciem
leczenia oraz w jego trakcie.

Pierwszym etapem w procesie diagnostyki nowotworu jest założenie karty
Diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) przez lekarza rodzinnego
podejrzewającego taką chorobę. Dokument ten jest jednocześnie
skierowaniem, na podstawie którego chory zostaje przyjęty do Przyklinicznej
Poradni Chirurgicznej (rejestracja na piętrze I, Rejestracja telefoniczna 58 727
05 05; rejestracja@uck.gda.pl).

Wizyta w Poradni służy wstępnej kwalifikacji do leczenia w Klinice. W wypadku
stwierdzenia wskazań do leczenia karta DiLO jest rejestrowana przez
Koordynatora Pakietu Onkologicznego UCK - mgr ALICJI TARASEWICZ, (piętro
0 budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, ulica Smoluchowskiego 17 w
Gdańsku, 58-349-3084 alutkiewicz@uck.gda.pl).

Chorzy mogą liczyć na przeprowadzenie kwalifikacji i przygotowanie do
zabiegu poprzez konsylia wielospecjalistyczne, na których omawiane są
badania obrazowe i histopatologiczne przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego
trakcie. Dostępne metody leczenia obejmują:
- Klasyczne oraz laparoskopowe zabiegi resekcyjne - wycięcie tarczycy,
nadnercza, odcinkowe resekcje jelita, resekcje segmentowe wątroby,
częściowe i całkowite resekcje trzustki
- Leczenie lokoregionalne - termoablacje, chemoembolizacje, elektroporacje
- W wybranych przypadkach nowotworów końcowego odcinka przewodu
pokarmowego metody mikroskopowej chirurgii transrektalnej (TEM)
- Zabiegi wielospecjalistyczne uwzględniające wycięcie fragmentów naczyń
oraz rozległych guzów w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej
- Procedury diagnostyki inwazyjnej (biopsje), a z poziomu Poradni
Chirurgicznej również nieinwazyjnej (badania obrazowe, laboratoryjne i
endoskopowe).
Obecnie w Klinice możliwe jest leczenie chorób nowotworowych przewodu
pokarmowego (jelita cienkiego i grubego, trzustki, wątroby wraz z drogami
żółciowymi) oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego (tarczycy i nadnerczy).
Od 2016 roku przy Klinice Chirurgii Ogólnej działa Ośrodek Leczenia
Nowotworów Wątroby specjalizujący się w wielodyscyplinarnym diagnozowaniu
i leczeniu pierwotnych i wtórnych guzów wątroby.
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej