Strona Główna
Pracownicy Kliniki
Procedury i Zabiegi
Działalność Naukowa
Dydaktyka i Edukacja
Informacje Dla Pacjentów
Poradnia
Centrum Leczenia Guzów Wątroby
Pakiet Onkologiczny DILO
Kontakt


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej prowadzi szereg zajęć dla studentów


Klinika kształci studentów III, IV, V i VI roku wydziału lekarskiego, studentów
III roku wydziału stomatologicznego oraz
studentów English Division (III, IV i V rok), ponadto prowadzi staże
podyplomowe i cząstkowe w zakresie chirurgii ogólnej
oraz kursy specjalizacyjne z chirurgii ogólnej.

Studenci mają możliwość korzystać z Pracowni Umiejętności Chirurgicznych
(PUCH), wyposażonej między innymi
w wirtualne trenażery laparoskopowe, zestawy narzędzi chirurgicznych,
zarówno laparoskopowych jak i klasycznych.
W trakcie zajęć studenci poznają w praktyce pracę chirurga oraz mają
możliwość wykonania prostych procedur
chirurgicznych na specjalnie do tego przygotowanych fantomach.

Klinika prowadzi autorskie fakultety dla studentów polsko i
angielskojęzycznych:
"Surgery - guidelines for greenhorns",
"How to establish good communication with surgical patients",
"Practice makes perfect - classic surgical skills",
"Practice makes perfect - laparoscopy",
"Kurs szycia chirurgicznego",
"Perfekcja przez trening - chirurgia klasyczna".
"Perfekcja przez trening - chirurgia laparoskopowa".

Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, składające się z dwóch sekcji -
polsko i angielskojęzycznej.
Studenci wielokrotnie byli nagradzani i wyróżniani na międzynarodowych i
krajowych konferencjach naukowych.
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej