Strona Główna
Pracownicy Kliniki
Procedury i Zabiegi
Działalność Naukowa
Dydaktyka i Edukacja
Informacje Dla Pacjentów
Poradnia
Centrum Leczenia Guzów Wątroby
Pakiet Onkologiczny DILO
Kontakt


Działalność naukowa
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
prowadzonych jest wiele innowacyjnych badań naukowych z zakresu medycyny
klinicznej, nauk podstawowych oraz psychologii zdrowia.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w roku 2013
uzyskała najwyższy wskaźnik Impact Factor wśród Klinik zabiegowych dla
pacjentów dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wg bibliografii
GUMed z dnia 12/12/2013).

W roku 2013 pracownicy naukowo-dydaktyczni Kliniki opublikowali 23 prace
pełnotekstowe w czasopismach polskich i zagranicznych. Sumaryczny Impact
Factor za rok 2013 wynosi 25,106 pkt., a punktacja MNiSW 288 pkt. W roku
2012 opublikowano 23 prace pełno tekstowe, a sumaryczny Impact Factor
wyniósł 20,783 pkt., punktacja MNiSW 305 pkt.

Pracownicy Kliniki brali czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za
granicą przedstawiając wyniki badań naukowych oraz prace kazuistyczne. W
roku 2013 zespół Kliniki otrzymał dwie nagrody zespołowe JM Rektora
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2016 roku Klinika we współpracy z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala
Specjalistycznego Copernicus w Gdańsku zorganizowała międzynarodową
konferencję "Dni Trzustkowe"
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej