Strona Główna
Pracownicy Kliniki
Procedury i Zabiegi
Działalność Naukowa
Dydaktyka i Edukacja
Informacje Dla Pacjentów
Poradnia
Centrum Leczenia Guzów Wątroby
Pakiet Onkologiczny DILO
Kontakt


Procedury i ZabiegiKlinika Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej specjalizuje
się w leczeniu nowotworów trzustki, tarczycy, wątroby, jelita grubego, jelita
cienkiego, nadnerczy i innych narządów jamy brzusznej.
Od początku swego istnienia prowadzi leczenie chorób nowotworowych,
stanowiąc wiodący ośrodek w operacyjnym i zabiegowym leczeniu
onkologicznym. Dzięki współpracy w ramach jednego ośrodka możliwe są
kompleksowa diagnostyka i wielospecjalistyczne oraz indywidualnie planowane
leczenie naszych pacjentów. Chorzy mogą liczyć na przeprowadzenie
kwalifikacji i przygotowanie do zabiegu poprzez konsylia wielospecjalistyczne,
na których omawiane są badania obrazowe i histopatologiczne przed
rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie.


Chirurgia trzustki

Choroby tego narządu stanowią jedno z największych wyzwań dla
współczesnej medycyny. Klinika prowadzi interdyscyplinarne leczenie chorób
trzustki. Naszym priorytetem jest leczenie nowotworów trzustki, ostrego i
przewlekłego zapalenia trzustki, urazów oraz powikłań związanych z chorobami
trzustki. Ze względu na liczbę wykonywanych rocznie operacji Klinika jest
"High volume center" czyli ośrodkiem, który wykonuje wymaganą dla
zapewnienia jakości ilość procedur rocznie. Ponadto nasza jednostka jest
częścią interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się kompleksowym
leczeniem chorób trzustki, w skład którego wchodzi jeszcze Klinika
Gastroenterologii i Hepatologii oraz Zakład Radiologii UCK. Wspólnie
zapewniamy możliwość dostępu do najnowszej diagnostyki guzów
nowotworowych, w tym rzadkich guzów trzustki (guzów neuroendokrynnych,
guzów torbielowatych, guzów wewnątrzprzewodowych oraz guzów
przerzutowych). Prowadzimy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych,
endoskopowych lub interwencji radiologicznych oparte o najnowsze uznane
światowe standardy postępowania. Nasze doświadczenie jest wypadkową
wieloletnich doświadczeń własnych oraz współpracy z referencyjnymi
ośrodkami europejskimi zajmującymi się chirurgią trzustki. Praca w zespole
interdyscyplinarnym daje możliwość dostosowania metod leczenia do potrzeb
konkretnego chorego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku leczenia
ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. Wykonujemy zaawansowane zabiegi
operacyjne w przewlekłym zapaleniu trzustki (zabiegi sposobem Frey, Bern).
Pracownicy naszej jednostki prowadzą prace nad doskonaleniem obecnie
stosowanych algorytmów leczenia jak i wprowadzaniem najnowszych osiągnięć
technicznych do praktyki klinicznej z uwzględnieniem najnowszych wytycznych
opracowanych przez międzynarodowe zespoły ekspertów. Klinika prowadzi
program kontroli jakości leczenia i monitorowania zdarzeń niepożądanych dla
dalszego poprawienia wyników leczenia i oceny jakości usług. Pacjenci leczeni
w Klinice, mają możliwość kontroli ambulatoryjnej oraz zasięgnięcia porad
dietetycznych dotyczących okresu pooperacyjnego.
Klinika Chirurgii znajduje się na najwyższym piętrze nowo wybudowanego
budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej. Z okien sal chorych widać piękną
panoramę miasta. Każda sala wyposażona jest w telewizor i własną łazienkę.
Operacje wykonywane są na najnowocześniejszym w regionie pomorskim
bloku operacyjnym.

KWALIFIKACJA DO OPERACJI
Kwalifikacja do leczenia w Klinice odbywa się w środy na spotkaniu ekspertów.
Podstawą do omówienia problemu dotyczącego pacjenta jest:
dostarczenie do Sekretariatu Kliniki dokumentacji medycznej wg wytycznych
zawartych w załączniku.
Adres: Klinika Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej,
ul.Smoluchowskiego17, 80-214 Gdańsk
dostarczenie badań obrazowych (tomografii komputerowej, rezonansu
magnetycznego, MRCP ERCP lub innych)
na płycie CD
wypełnionego arkusza konsultacyjnego wg załączonego wzoru
(Załącznik). Niekompletna
dokumentacja nie będzie omawiana.
Prosimy składać kopie dokumentacji i nośników cyfrowych tak aby pacjenci
stale dysponowali oryginałami badań w razie potrzeby wykorzystania w innych
placówkach opieki zdrowotnej.
Omówienie zgłoszeń złożonych do godziny 12:00 we wtorki ma miejsce w
środy (w dni robocze). Wyniki konsultacji są protokołowane, archiwizowane i
omawiane w poniedziałki w przyklinicznej poradni chirurgii ogólnej UCK w
godzinach od 9:00 do 14:00 po uprzednim zarejestrowaniu się w rejestracji
ogólnej na podstawie skierowania z POZ. Zalecamy aby dokumentację do
konsultacji wypełniał lekarz.

Chirurgia wątroby

1. Kompleksowa diagnostyka zmian w wątrobie:

 1. Diagnostyka obrazowa: dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami z
  zakresu diagnostyki obrazowej i wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt
  zakładu diagnostyki obrazowej- dysponujemy możliwością wykonania oraz
  interpretacji szeregu badań obrazowych m.in.:
  USG, TK, MRI, PET, Angiografia, Cholangiografia
 2. Diagnostyka inwazyjna: przez skórne, laparoskopowe biopsje wątroby-
  celem pobrania skrawków wątroby do weryfikacji histopatologicznej.
 3. Poradnia przykliniczna- budynek CMI, 3 piętro pok. 7 i 8. Piątki w godzinach
  8.00-14.00 (telefon do rejestracji 58 349 3715)
 4. Interdyscyplinarne "kominki" chirurgiczno-onkologiczno- radiologiczne,
  gdzie dokonywana jest wnikliwa ocena każdego pacjenta oraz podejmowane są
  decyzje co do strategii leczenia.

2. Kompleksowe leczenie guzów wątroby- łagodnych, bąblowcowych torbieli
wątroby, guzów złośliwych, zarówno pierwotnych nowotworów wątroby (rak
wątrobowo komórkowy HCC, rak z komórek nabłonka przewodów żółciowych
CCC), jak i nowotworów przerzutowych wątroby.

 1. Zabiegi radykalne- resekcja wątroby w chorobach łagodnych i
  nowotworowych, w tym resekcje ponad 50% miąższu i resekcje polegające na
  wycięciu centralnych segmentów narządu.
 2. Zabiegi małoinwazyjne:
  - Termoablacja- polega na wprowadzaniu do centrum guza nowotworowego
  elektrody w kształcie igły pod kontrolą USG lub TK, działanie wysokiej
  temperatury niszczy tkankę nowotworową.
  - Chemioembolizacja- polega na podaniu do tętnicy zapewniającej ukrwienie
  guza chemioterapeutyku (substancji leczniczej uszkadzającej komórki raka),
  celem jest zahamowanie wzrostu zmiany nowotworowej w obrębie wątroby.

3. Kompleksowa chirurgia dróg żółciowych:
Zabiegi naprawcze: w przypadku uszkodzenia dróg żółciowych podczas innych
operacji w obrębie jamy brzusznej.
Wykonywane są przezskórne drenaże dróg żółciowych jako zabiegi obarczające
w przypadku żółtaczki mechanicznej.


Chirurgia kolorektalna

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK zapewnia
kompleksowe prowadzenie pacjentów z chorobami jelita grubego i odbytnicy.

Pierwszy etap kwalifikacji do zabiegu odbywa się w Przyklinicznej Poradni
Chirurgicznej, gdzie ma miejsce wstępna ocena możliwości leczenia
operacyjnego, ustala się zakres procedury oraz omawia szczegółowo jej
przebieg. Zostaną Państwo poinformowani o ewentualnej konieczności
wykonania dodatkowych badań niezbędnych do przeprowadzenia operacji.
Zostanie wyznaczony termin przyjęcia do Kliniki. Dzięki ścisłej współpracy z
najlepiej wyposażonym Zakładem Diagnostyki Obrazowej na Pomorzu
otrzymają Państwo skierowanie na dodatkowe badania obrazowe.
Pacjenci z chorobami nowotworowymi są kierowani na konsylia onkologiczne -
odbywają się co poniedziałek (dni robocze) a ich wynik omawiany jest na
spotkaniu w Przyklinicznej w Poradni Chirurgicznej w środę.

Warte podkreślenia jest prowadzenie, jako standardowe postępowanie, wizyt
kontrolnych po zabiega operacyjnych, kompleksową ocenę gojenia się ran oraz
skuteczności leczenia (Follow-up).

Wśród procedur chirurgicznych wykonywanych z powodu raka jelita grubego i
raka odbytnicy znajdują się aktualnie:

 1. prawostronna hemikolektmia - w przypadku raka kątnicy lub wstępnicy,
 2. poszerzona prawostronna hemikolektomia - w przypadku raka zgięcia
  wątrobowego lub raka bliższej części poprzecznicy,
 3. resekcja poprzecznicy obejmująca wycięcie zgięcia wątrobowego i
  śledzionowego - w przypadku raka części środkowej poprzecznicy,
 4. poszerzona hemikolektomia lewostronna - w przypadku raka zgięcia
  śledzionowego lub dalszej części poprzecznicy,
 5. lewostronna hemikolektomia - w przypadku raka zstępnicy i bliższego
  odcinka esicy
 6. resekcja esicy - w przypadku raka zlokalizowanego w środkowej i dalszej
  części esicy
 7. resekcja odbytnicy - w przypadku raka zlokalizowanego w środkowej lub
  bliższej części odbytnicy
 8. amputacja brzuszno-kroczowa - w przypadku raka zlokalizowanego w
  dalszej części odbytnicy lub naciekającego na zwieracze.

Współpracujemy z Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii celem leczenia
operacyjnego nieswoistych chorób zapalnych jelit (Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna). W Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym dysponujemy pracownią diagnostyki patomorfologicznej - w trakcie
trwania operacji chirurg może zlecić doraźne badanie histopatologiczne, dzięki
temu dynamicznie może dostosować zakres zabiegu do zaawansowania
choroby.

Współpraca z Wojewódzkim Centrum Onkologii oraz Kliniką Onkologii i
Radioterapii zapewnia ciągłość procesu leczenia.

Nowoczesne wyposażenie Centrum Medycyny Inwazyjnej zapewnia
bezpieczeństwo w trakcie operacji jak również w okresie rekonwalescenci.

Chirurgia endokrynologiczna oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego.


W Klinice operowane są guzy gruczołów wydzielania wewnętrznego : tarczycy,
przytarczyc, nadnerczy, trzustki, guzy endokrynne , neuroendokrynne oraz
guzy typu GIST. Leczenie odbywa się w ścisłej współpracy z jedyną w
Województwie Pomorskim Kliniką Endokrynologii. Oddział zajmuje się również
leczeniem chirurgicznym otyłości patologicznej oraz chorób połączenia
żołądkowo-przełykowego. W ścisłej współpracy z jedyną w Województwie
Pomorskim Kliniką Hematologii wykonywane są zbiegi usunięcia śledziony z
przyczyn hematologicznych. Operacje wykonywane są zarówno metodą
klasyczną jak i laparoskopową.

Chirurgia Tarczycy

Na oddziale wykonuje się operacje zmian łagodnych jak i złośliwych oraz
reoperacje celem radykalizacji leczenia raka tarczycy. W Klinice zapewniany
jest wysoki poziom bezpieczeństwa podczas zabiegów dzięki zastosowaniu
urządzenia do śródoperacyjnego neuromonitoringu. Pozwala to zminimalizować
ryzyko podrażnienia lub uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego.
Kompleksowe leczenie chorych rozpoczyna się precyzyjną kwalifikacją chorych
do zabiegu opartą m.in na wynikach badań labratoryjnych , obrazowych,
wyniku biopsji, badania krtani a kończy dłogofalowym śledzeniem efektów
leczenia które odbywa się w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej w ramach
"follow-up". Rocznie wykonuje się ponad 100 zabiegów z zakresu chirurgii
tarczycy.
Kwalifikacja do zabiegów na gruczole tarczowym oraz "follow-up" odbywa się w
piątki w przyklinicznej Poradni Chirurgicznej o godz:11-13

Chirurgia bariatryczna
Od 2003r. Klinika zajmuje się leczeniem operacyjnym i kompleksową opieką
chorych z otyłością patologiczną oraz pacjentami z chorobami metabolicznymi,
towarzyszącymi otyłości. Przeprowadzane są zaawansowane operacje
bariatryczne/metaboliczne z zastosowaniem metod mało-inwazyjnych. W
Klinice w 2010r. jako pierwszej w Polsce przeprowadzono z sukcesem operacje
Gastric By-Pass u nieotyłej pacjentki z cukrzycą typu II. Przy Klinice działa
Poradnia Leczenia Chirurgicznego Otyłości Patologicznej skupiająca
wielodyscyplinarny zespół specjalistów.
Leczenie za pomocą chirurgii bariatrycznej/metabolicznej jest
najskuteczniejszym sposobem leczenia otyłości oraz chorób jej towarzyszących
takich jak cukrzyca, nadciśnienie, hiperlipidemia, prowadząc do wydłużenia i
poprawy jakości życia.
www.chlo.pl (chirurgiczne leczenie otyłości)
facebook: chirurgia.xxl

Transplantacje

Od 31 marca 1981 roku w Klinice wykonuje się transplantacje nerek. W
ostatnich latach liczba wykonanych przeszczepów stale wzrasta. W 2013 roku
osiągnęła powyżej 110. Wyniki przeszczepów nerki w Gdańskim ośrodku są
porównywalne z wynikami przodujących ośrodków Europejskich i Światowych.
Dnia 14.10.1999 wykonano pierwszy przeszczep nerki od dawcy żywego. W
1998 roku wprowadzono etat koordynatora do spraw transplantacji narządów,
a od sierpnia 2002 roku rozpoczęto program Akcja Dawca mający na celu
stałe zwiększanie liczby pozyskiwanych narządów do transplantacji. W
roku 2017 planowane jest wykonanie w Klinice pierwszego
przeszczepu wątroby.
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej